image
Инфраструктура
 
Строителство
 
За нас
 
  Инфраструктура image
image  Галерия Инфраструктура
image  Детски Площадки и Зони за Отдих

Инфраструктура

„НИК-Инженеринг” има голям опит в изграждането на инфраструктурни обекти за подобряване на градската среда. Фирмата работи с квалифицирани специалисти по управление на проектите с опит при изготвяне на документация и комуникация с международни партньори.

Основни дейности:

• Рехабилитация и изграждане, възстановяване и създаване на зони за обществен отдих; подобряване на градската среда;

• Изграждане, реконструкция и рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари, подновяване и подобряване достъпа за хора с увреждания, изграждане на велосипедни пътеки и алеи, пешеходни зони, алеи и подлези за пешеходци и велосипедисти;


• Инфраструктурни мерки за предотвратяване на наводнения и свлачища (диги, подпорни стени и други укрепващи съоръжения); борба с бреговата ерозия, изграждане на преливници, бентове и др;


Изградени инфраструктурни обекти:

  • Реконструкция на коритото на Боянска река
  • Тротоар около блок 56 в кв. „Красна поляна”
  • Тротоар на бул. „Панчо Владигеров” в ж. к. „Люлин”
  • Тротоар около 93-то ОДЗ в ж. к. „Люлин”
  • Плочик пред Българската народна банка
  • Тротоар на бул. „Цариградско шосе”
  • Тротоар и зелени площи на бул. „Васил Левски”
  • Тротоар пред НОИ
  • Тротоар пред Онкологичния диспансер в ж.к. „Младост”