image
За нас
 
"НИК-Инженеринг" ЕООД

"НИК-Инженеринг”  ЕООД е основано през 1999 г.

Дружеството изпълнява строежи от високото строителство и транспортната инфраструктура.

Дружеството е член на Камарата на строителите в България и е вписано от нея в Централния професионален регистър на строителя

Офисът на дружеството е на адрес:

гр. София, пощ. код 1715, ж. к. „Младост-4”, бл. 469А, Офис 2.
Телефон:  02.875.40.68
Факс: 02.875.40.69
Мобилни телефони: 088.894.45.22 и 089.989.49.49
Е-Mail: office@nikbg.com
Лице за контакти: инж. Николай Николов

image

image